De negen types

Het Enneagram geeft inzicht in wie je echt bent en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Het model beschrijft negen verschillende persoonlijkheidsstructuren, ook wel Enneagramtypes genoemd. Van alle Enneagramtypes zit er wel iets in je, maar ieder mens heeft één dominant type. Dit type is bepalend voor je gedrag, je afweermechanisme, je talenten en je valkuilen.

Nu is het natuurlijk niet zo dat er slechts negen afgebakende types mensen op de wereld rondlopen. Het Enneagram is een dynamisch model dat ook jouw sub- en buurtypes in kaart brengt en zogenoemde stress- en groeipunten bestudeert. Wel is het zo dat er negen motivaties zijn om je in beweging te brengen. Door jouw motivatie te voelen en te begrijpen, kom je erachter welk dominant Enneagramtype actief is.

enneagram

Vraag een Enneagram scan & rapport aan

Wil je weten welk Enneagramtype jij bent? Vraag dan een Enneagram scan & rapport aan. Hieronder geven we je alvast een klein inkijkje in de negen verschillende persoonlijkheidsstructuren.

TYPE 1

De Perfectionist

Perfectionisten hebben zelfdiscipline, zijn betrouwbaar, ordelijk en harde werkers. Ze hebben een grote behoefte om te verbeteren en streven een ideaalbeeld na. Het zijn perfectionisten met een sterk normen- en waardenbesef. Ze houden zich aan de regels en verwachten dat anderen in hun omgeving dat ook doen. Van imperfectie willen ze niks weten. Wanneer ze het gevoel hebben tekort te schieten of niet te kunnen voldoen aan de hoge (zelf gestelde) eisen, voelen ze frustratie en boosheid. Woede wordt door dit type veelal onderdrukt, totdat het er ogenschijnlijk in één keer uitbarst.

“Ik weet precies wat nodig is om het goede te doen”

TYPE 2

De Helper

Helpers zijn behulpzaam, relatief gevoelig, enthousiast en tactvol. Ze staan niet zo vaak stil bij hun eigen behoeften, maar richten zich liever op het helpen van anderen. Onbaatzuchtigheid geeft Helpers een goed gevoel over zichzelf. Alhoewel ze over het algemeen oprecht behulpzaam zijn, hopen ze door te ‘geven’ ook te mogen ‘ontvangen’. Wanneer ze van anderen niet de waardering, liefde of dankbaarheid krijgen die ze verwachten voor hun hulp, bestaat de kans dat relaties snel bekoelen. Ook kunnen Helpers opdringerig en manipulatief zijn.

“Ik ben erg gecommitteerd en vind het moeilijk om ‘nee’ te zeggen”

TYPE 3

De Winnaar

Gedreven, doelgericht, optimistisch en besluitvaardig. Het zijn kenmerkende eigenschappen van de Winnaars. Binnen het Enneagram worden ze gezien als de motivators en harde werkers. Ze zetten alles op alles om succesvol te zijn, falen is geen optie. Wat je doet is belangrijker dan wie je bent. Omdat ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan elke omgeving worden ze ook wel kameleons genoemd. Winnaars weten hoe ze zichzelf moeten presenteren. Het zijn veelal charismatische persoonlijkheden die goed gekleed door het leven gaan.

“Ik ga voor het hoogst haalbare en maak graag indruk met wat ik heb bereikt”

TYPE 4

De Individualist

Individualisten zijn medelevend, fijngevoelig, gepassioneerd en intuïtief. Ze zijn creatief, hebben oog voor schoonheid en laten zich veelal leiden door hun emoties. Mede daardoor kennen ze hoge pieken en diepe dalen. Andermans gevoelens ervaren ze alsof het hun eigen gevoelens zijn. Ze voelen zich uniek en willen ook als zodanig gezien worden. Ze hebben een bijzondere kledingsmaak.

“Ik ben gevoelig voor de gevoelens van anderen in mijn omgeving”

TYPE 5

De Waarnemer

Ze zijn scherpzinnig, onafhankelijk, beschouwend en kalm. Waarnemers bewaken graag het overzicht en worden ook wel systeem makers genoemd. Ze trekken zich graag terug om zich in te lezen, kennis te vergaren of een goed plan te bedenken. Ze verlangen objectieve en feitelijke informatie. Omgaan met emoties – zowel met hun eigen emoties als met die van anderen – vinden ze moeilijk. Waarnemers komen veelal nuchter en afstandelijk over en onderdrukken hun emoties in het bijzijn van anderen. Ze verwerken hun diepste gevoelens liever alleen en in stilte.

“Voordat ik tot actie overga, wil ik eerst graag alles weten”

TYPE 6

De Loyalist

Loyalisten zijn alert, serieus en verantwoordelijk. Het zijn echte teamplayers. Ze zijn gericht op zekerheid en willen weten wat er van hun verwacht wordt en waar hun verantwoordelijkheden liggen. Angst regeert in het centrum van de persoonlijkheid van Loyalisten. Ze maken zich zorgen over alles wat eventueel mis zou kunnen gaan. Mede daardoor zoeken ze continu naar zekerheid en bevestiging. Zoals te verwachten van Loyalisten zijn ze gezellig en gaan ze voor echte vrienden door het vuur.

“Ik vind het moeilijk een beslissing te nemen zonder de mening van de ander te weten”

TYPE 7

De Avonturier

Spontaan, charmant, nieuwsgierig en luchthartig zijn belangrijke kenmerken van Avonturiers. Ze zijn productief, hebben veel ideeën en ervaren graag de vrijheid om al hun plannen te verwezenlijken. Daarbij is de reis ernaartoe meestal leuker dan het uiteindelijke doel. Het glas van deze enthousiaste levensgenieters is altijd halfvol. Zaken die minder leuk of prettig zijn, worden uitgesteld of afgedaan met een grapje. Avonturiers maken plezier en ontwijken pijn. De impulsieve en soms dwangmatige hang naar het bevredigen van zinnelijke verlangens, kan hen echter ook in de problemen brengen.

“Ik raak snel verveeld… Meer is altijd beter!”

TYPE 8

De Leider

Echte Leiders zijn strijdlustig, direct, moedig en stralen gezag uit. Ze gaan vol zelfvertrouwen door het leven en hebben een hekel aan zwakte. Ze springen graag in de bres voor anderen… Mits ze menen dat deze anderen hun hulp verdienen. De Leiders bepalen wie wel én wie niet. Vanzelfsprekend zijn ze niet bang om de confrontatie aan te gaan. Hun kwetsbaarheid zullen Leiders nagenoeg nooit tonen. In tegenstelling tot Aanvoerders (type 7) gaan Leiders écht voor het doel: opgeven bestaat niet. Hierdoor missen ze echter soms belangrijke signalen van hun lichaam.

“Het is belangrijk dat het recht zegeviert en niemand gebruikt wordt”

TYPE 9

De Vredestichter

Ze zijn verdraagzaam, rustig, behoedzaam en ontvankelijk. Vredestichters streven naar harmonie. Ruzies en conflicten worden het liefst vermeden wat het soms moeilijk maakt beslissingen te nemen. Over het algemeen hebben Vredestichters een zachte uitstraling en blijven ze onder elke omstandigheid vriendelijk. Wanneer het echt de spuigaten uitloopt, kunnen ze heel koppig worden. Vredestichters zijn goede mediators, maar wanneer ze zelf tegen problemen aanlopen, steken ze liever hun kop in het zand.

“Ik vind het fijn als alles kalm en rustig is”